EN

Polityka prywatności

Dbając o naszych Klientów, szczególną uwagę przykładamy do troski o Twoją prywatność i Twoje dane. Chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo.

Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookie, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). 

ADMINISTRATOR TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego w domenie lionelo.com jest spółka BrandLine Group sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552768, NIP: 7822579840, REGON: 361233546, pod adresem ul. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań (dalej: Administrator). 

Jako Administrator Twoich danych dokładamy szczególnej staranności do zapewnienia im odpowiedniej ochrony oraz właściwego przetwarzania:

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, możesz kontaktować się z administratorem:

ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych przez siebie usług i funkcjonalności, dostępnych w serwisie lionelo.com.
 2. Zakres zbieranych danych jest adekwatny do celu, w jakim są one gromadzone. W szczególności jest to: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH

 1. Dane osobowe mogą być przetwarzana przez Administratora w następujących celach:
 1. komunikacji z Klientem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz budowania pozytywnych i rzetelnych relacji z Nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. kierowania drogą elektroniczną i/lub poprzez powiadomienia telefoniczne informacji marketingowych, w tym świadczenia usług newslettera, o ile Klient wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Klientów i ich preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności serwisu
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 5. W każdym z wymienionych powyżej przypadków podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności serwisu. 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji marketingowych, w tym świadczenia usług newsletter będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem. 
 2. W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie dłużej niż do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych przez Administratora. 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU

 1. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:
 1. zaufanym podmiotom współpracującym z Administratorem w tym podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne, 
 2. podmiotom obsługującym płatności internetowe,
 3. podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe,
 4. kancelariom prawnym. 
 5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych. 

PRZYSŁUGUJĄCE CI PRAWA

 1. Prawo dostępu do danych
 2. Prawo do sprostowania danych
 3. Prawo do usunięcia danych
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania
 5. Prawo do przenoszenia danych
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu
 7. Prawo do wycofania zgody
 8. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego 

Wszystkie wnioski należy składać na adres e-mail daneosobowe@brandlinegroup.com lub listowanie na adres ul. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

 1. Administrator korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania, jednakże nie będzie to wywoływać wobec naszych Klientów żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację. 
 2. Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji naszych Klientów. 
 3. Informacje uzyskane w wyniku zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania będą wykorzystywane jedynie w celu dostosowania naszych działań marketingowych do potrzeb i preferencji Klientów. 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

CZYM SĄ PLIKI COOKIE?

Pliki cookies są informacjami zapisywanymi w formie tekstowej na urządzeniu końcowym użytkownika, gdy użytkownik je zaakceptuje lub w odpowiedni sposób skonfiguruje przeglądarkę. Informacje zapisane w plikach cookies mogą być odczytywane przez stronę internetową, na której użytkownik w danym momencie się znajduje, a dostęp do plików innych stron jest niemożliwy. 

JAKIEGO RODZAJU PLIKI COOKIES SĄ WYKORZYSTYWANE?

W naszych systemach wykorzystywane są następujące pliki cookies:

W serwisie wykorzystywane są zarówno pliki własne (pliki pochodzące bezpośrednio z Serwisu) oraz zewnętrzne (pliki pochodzą ze strony podmiotów trzecich).

CZAS PRZECHOWYWANIA ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Wykorzystywane przez nas pliki Cookies przetwarzane są przez następujący okres:

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES, ZGODA NA ICH UŻYWANIE

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Klient ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że może np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na swoim urządzeniu – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.

Ustawienia przeglądarki internetowej Użytkownika w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

Serwis korzysta z usługi Google Analytics – szczegółowe informacje o tym jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów dostępne są pod adresem:  www.google.com/policies/privacy/partners/